Wat is Mindmappen?

Heeft uw kind moeite met het onthouden van leerstof?

Leert uw kind heel hard, maar kan hij of zij het geleerde niet reproduceren tijdens een repetitie?

Vindt uw kind het lastig om een tekst samen te vatten?

Is uw kind onzeker wanneer hij/zij een spreekbeurt of een spreekbeurt moet houden.

Heeft uw kind dyslexie en heeft het daardoor moeite met leren?

Of is uw kind een beelddenker?

Dan is Mindmappen een goed hulpmiddel voor alle kinderen en tieners! 

Maar ook voor volwassenen is een mindmap een goed hulpmiddel tijdens vergaderingen, brainstormsessies of een studie!

                                                 

  

 

Mindmappen is een methode die zo ontwikkeld is dat beide hersenhelften worden geactiveerd tijdens het leren. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer beide hersenhelften worden geprikkeld, niet alleen het leren beter gaat, maar dat er ook beter wordt gereproduceerd tijdens een repetitie of een toets!

Beide hersenhelften worden geactiveerd door gebruik te maken van afbeeldingen, kleuren, associaties, rangordes en verbindingen. Een mindmap is een hulpmiddel om leerstof of bepaalde informatie, aan de hand van verbeeldingen en verbindingen, zo te structureren en te ordenen dat leren en samenvatten overzichtelijker, sneller en leuker verloopt. Tevens zullen de vragen van een repetitie of toets vlotter en uitgebreider kunnen worden beantwoord doordat delen van de mindmap in het geheugen verankerd zit.

Ook het houden van een spreekbeurt of een boekbespreking levert veel minder spanning op wanneer er gebruik gemaakt wordt van een mindmap. Kinderen hoeven geen hele teksten meer uit hun hoofd te leren, want aan de mindmap met steekwoorden hebben ze voldoende informatie om zelfverzekerd voor de groep te staan.

Wanneer uw kind het gemak van een mindmap ervaren heeft, zal uw kind weer plezier in leren krijgen!!