Welkom bij remedial teaching en kindercoaching praktijk LeerkRachT.

Heeft uw kind moeite met:

 • begrijpend lezen,
 • technisch lezen,
 • rekenen,
 • spelling,
 • woordenschat,
 • het maken van huiswerk,
 • het omgaan met vriendjes en vriendinnetjes?

Dan is jouw kind gebaat bij individuele hulp op maat!

Of heeft uw kind:

 • dyslexie,
 • dyscalculie,
 • faalangst,
 • ADHD,
 • ADD,
 • autisme,
 • een negatief zelfbeeld,
 • boze buien?

Remedial teaching en kindercoaching praktijk geeft jouw kind de hulp, die jouw kind nodig heeft.