Heeft uw kind moeite met:

 • lezen?
 • rekenen?
 • woordenschat?
 • spelling?
 • schrijven?
 • begrijpend lezen?
 • het maken van huiswerk?
 • omgaan met vriendjes en vriendinnen?

Dan is jouw kind gebaat bij individuele hulp op maat!    

Of heeft uw kind:

 • dyslexie
 • dyscalculie?
 • faalangst?
 • ADHD?
 • ADD?
 • autisme?
 • een negatief zelfbeeld?
 • boze buien?

Remedial teaching en kindercoaching praktijk geeft jouw kind dé hulp, die uw kind nodig heeft.

Dit werkboek 'Hulp in de opvoeding' helpt jou ontspannen op te voeden. Zo wordt niet alleen je kind, maar ook jijzelf vrolijk en zelfverzekerd!
Dit werkboek 'Hulp in de opvoeding' helpt jou ontspannen op te voeden. Zo wordt niet alleen je kind, maar ook jijzelf vrolijk en zelfverzekerd!