​tarieven en voorwaarden

Kennismakingsgesprekgratis15/30 minuten
Toestafname ZAREKI-R-NL + verslag

€175,-

1 uur
Nagesprekgratis30 minuten


Voorwaarden Remedial Teaching praktijk LeerkRachT

  • Bij eventuele ziekte of verhindering moet men zich uiterlijk 24 uur van te voren afmelden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  • De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • U bent op de hoogte van de vastgestelde prijzen.