ALLE TEKSTEN DE BAAS!

Door 6 simpele stappen te volgen krijg je overzicht en inzicht in teksten. Deze training is geschikt voor kinderen vanaf groep 5 tot groep 8. Maar ook kinderen van het voortgezet onderwijs kunnen de training volgen. 

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Daarom is het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen heel belangrijk. Je hebt er je hele schoolcarrière plezier van.

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter!

Ook bij het vak Rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen, is eigenlijk ook voor een deel Begrijpend lezen!

Natuurlijk gebruik je Begrijpend lezen ook voor vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat, maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren, maar hebben dan moeite met inzicht vragen.

Dus wil je ALLE TEKSTEN DE BAAS worden, volg dan deze training.

Trainingen

De groepstraining is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen gaan in een groepje van maximaal drie kinderen aan de slag met verschillende soorten teksten aan de hand van de 6 stappen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat, het begrijpen en toepassen van de signaalwoorden en verwijswoorden. Tijdens de lessen zullen de kinderen ook leren mindmappen.

De individuele training basisschool is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8, die liever alleen begeleiding willen. Uw kind gaat dan aan de slag met verschillende soorten teksten aan de hand van de 6 stappen. Ook zal er aandacht besteed worden aan het vergroten van de woordenschat en het begrijpen en toepassen van de signaalwoorden en verwijswoorden. Tevens leert uw kind een tekst in een mindmap zetten.

De individuele training voortgezet onderwijs is bedoeld voor alle kinderen van het voortgezet onderwijs, die moeite hebben om de leerstof tot zich te nemen. Aan de hand van zelf meegenomen leerstof gaat uw kind de teksten aan de hand van de 6 stappen verkennen en begrijpen. Er wordt dan aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat, het begrijpen en toepassen van signaalwoorden en verwijswoorden. Tevens zal de leerstof samengevat worden op een manier die uw kind het prettigst vindt. Dit kan een mindmap zijn, maar kan ook een schema of steekwoorden zijn. De aantal lessen staan bij de individuele training niet vast, omdat uw kind wellicht na een aantal lessen zelfstandig aan de slag kan.