TARIEVEN EN VOORWAARDEN ​

Intakegesprek

€52,50

1 uur

Kindercoachingsessie

€52,50

1 uur

Ouder Kindercoachingsessie

€52,50

1 uur

Observatie op school en verslag van observatie

€84,50

1 uur observatie

Evaluatiegesprek

€37,50

€52,50

½ uur

1 uur

Voorwaarden Remedial Teaching praktijk LeerkRachT

  • Bij eventuele ziekte of verhindering moet men zich uiterlijk 24 uur van te voren afmelden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  • De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • U bent op de hoogte van de vastgestelde prijzen.