Werkwijze

Het kennismakingsgesprek                                                                                                                                                           Het vrijblijvend kennismakingsgesprek duurt ongeveer een 1/2 uur. Wij gaan dan samen met de ouder(s) en het kind op zoek naar de hulpvraag. De hulpvraag maken we zo concreet mogelijk, zodat het voor iedereen helder is. Naar aanleiding van dit gesprek beslist u of u uw kind wel of niet wilt laten deelnemen aan het begeleidingstraject. Wanneer u besluit dat uw kind gaat deelnemen aan het begeleidingstraject, ontvangt u een overeenkomst. Deze overeenkomst dient voor het intakegesprek per mail verstuurd of op papier meegenomen te worden

Het intakegesprek                                                                                                                                                                 Wanneer u besluit samen met mij het begeleidingstraject in te gaan, vindt er een intakegesrek plaats. Tijdens het intakegesprek zal ik vragen stellen n.a.v. een vragenlijst. Deze vragen gaan over uw kind, de thuissituatie, de schoolsituatie enz. Er is voldoende ruimte om vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouders te bespreken. Dit gesprek zal ongeveer 1 uur á 1 1/2 uur duren.

De begeleiding tijdens de kindercoachingsessies                                                                                                                       De eerste sessie staat in het teken van het creëren van een veilige situatie waarin wederzijdse vertrouwen ontstaat. Vanuit die veilige situatie ga ik in de volgende sessies, afhankelijk van de hulpvraag van elk uniek kind, op zoek naar vaardigheden, oplossingen, manier van kijken. Dit alles gebeurt aan de hand van gesprekjes, spelletjes en rollenspellen. ook wordt er een vertaalslag gemaakt naar het dagelijks leven van het kind. Zo zal er gekeken worden of er wellicht kleine aanpassingen moeten plaatsvinden in het gezin of op school.

Zo kan het voorkomen dat ik een (extra) kindercoachingsessie plan alleen met ouders of samen met de ouders.

In principe ga ik er vanuit dat er ongeveer 8 sessies van 1 uur nodig zijn. Soms blijkt echter dat het begeleidingstraject te kort is geweest. Dan is het mogelijk het traject met een aantal sessies te verlengen.

Evaluatie                                                                                                                                                                                             De eerste evaluatie vindt altijd plaats na 4 sessies. Tijdens deze evaluatie blijkt vaak dat kinderen in hun hoofd al een ontwikkeling hebben doorgemaakt, maar dat dat nog niet zichtbaar is voor de ouders. Tijdens de volgende sessies kan daar op ingespeeld worden. Daarnaast krijgen de ouders gerichte opvoed- en begleidings tips passend bij hun kind. Na 8 sessies volgt weer een evaluatie. In dit gesprek bespreken we het gedrag en de situatie met betrekking tot de hulpvraag. Na dit gesprek kan besloten worden dat het traject wordt afgerond of dat er eventueel een aantal sessies extra nodig zijn, bv. wekelijks, twee wekelijks of maandelijks. Tussentijds is er altijd gelegenheid om een (evaluatie)gesprek aan te vragen.

Indien nodig zal ik na afronding van het begleidingstraject na een aantal weken contact met u en uw kind opnemen om na te gaan hoe het gaat.