Mindmapworkshop midden- en bovenbouw Leerkrachten

Een Mindmap is hét leermiddel in de midden- en bovenbouw, zeker voor kinderen met dyslexie en beelddenkers. Ook kinderen die geen structuur in een tekst zien of die chaotisch zijn is een mindmap een perfect middel om gedachten en teksten te structureren en overzichtelijk te maken.                                                                                                                Het schoolsysteem is vooral talig. Hierdoor wordt alleen de linker hersenhelft geprikkeld. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van én de linker én de rechter hersenhelft, door bv. verbindingen en afbeeldingen te gebruiken, er beter geleerd en onthouden wordt.                                                                                      Deze workshop is er dan ook op gericht om leerkrachten het mindmappen aan te leren. Met het idee dat een mindmap veelvuldiger als leermiddel zal worrden gebruikt in de groepen.

De lessen                                                                                                                                                                                              De workshop bestaat uit 2 lessen. De eerste les is gelijk aan de eerste les van de onderbouw leerkrachten. Deze les kan dan ook tegelijk gegeven worden. Mochten de verschillende bouwen op andere tijdstippen de workshops willen volgen, dan kunnen de eerste twee lessen eventueel samengevoegd worden.

 Les 1 (1,5 uur):

 • Hoe denken en leren wij?
 • Wat is mindmappen en waarom is het een goed leermiddel?
 • De regels en afspraken.
 • Zelf aan de slag met het maken van een mindmap op papier. 
 • Aanbieden en oefenen van een computerprogramma.

Les 2 (1 uur)

 • Mindmappen in de midden- en bovenbouw:
 • Woordenschat vegroten aan de hand van een thema
 • Begrijpend lezen aan de hand van een tekst
 • Samenvatting van een toets
 • Opzet van een werkstuk
 • Spreekbeurt/boekbespreking
 • Zelf aan de slag met het maken van een mindmap.