Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat een kind met een bepaalde leer- en of gedragsprobleem individuele begeleiding krijgt.

Het zijn vaak kinderen met een lager dan gemiddeld niveau, maar ook leerlingen die een hoger dan het gemiddelde niveau hebben. Zij zijn allemaal gebaat bij extra aandacht en zorg.

 

 

 

De hulp die geboden wordt hangt af van de hulpvraag. 

Wanneer een kind bijvoorbeeld dyslexie heeft of moeite met spellen of lezen zal de kern van de hulp liggen bij het aanbieden van de spellingafspraken en/of het begeleiden van het leesproces. Tevens zal de nadruk liggen op het motiveren en het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind.

Een kind met rekenproblemen of dyscalculie zal d.m.v. toetsen en observaties op het gebied van rekenen onderzocht worden. Zodat helder wordt waar de basis van het rekenprobleem ligt.

Aan de hand van gesprekken, spelletjes en opdrachten zullen kinderen met concentratieproblemen, faalangst, onzekerheid en kinderen, die moeite hebben met structureren geholpen worden, zodat zij zich zelfverzekerder en rustiger gaan voelen.