Tarieven en voorwaarden

Kennismakingsgesprek

gratis

15 minuten

Toetsafname DST + verslag

€175,-

1 uur

Nagesprek

gratis

1/2 uur

 

Voorwaarden Remedial Teaching praktijk LeerkRachT

  • Bij eventuele ziekte of verhindering moet men zich uiterlijk 24 uur van te voren afmelden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  • De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • U bent op de hoogte van de vastgestelde prijzen.