Werkwijze

In de Remedial teaching-Praktijk LeerkRachT ga ik als volgt te werk:                

U kunt voor het maken van een afspraak per mail of telefonisch contact met mij opnemen.

Tijdens de intake gaan we proberen de hulpvraag van uw kind helder te krijgen. Tevens zal ik vragen stellen over de moeilijkheden en de mogelijkheden van uw kind. Ook zal ik vragen naar de leer- en speelontwikkeling van uw kind. Bij elk eerste contact met een nieuwe leerling vraag ik aan de ouders een gegevensformulier in te vullen en de gestelde voorwaarden te lezen. Naast de gegevens, als adres en schoolverloop, vraag ik uw toestemming om contact op te nemen met de school van uw kind. Zo kan ik (toets)gegevens en resultaten opvragen, zodat uw kind niet extra getoetst hoeft te worden. Tevens is het van belang om kennis te hebben van de gebruikte methodes en methodieken én om op de hoogte te zijn van de ervaringen van de leerkracht wat betreft de moeilijkheden en mogelijkheden van uw kind.

Naar aanleiding van het intake gesprek zal ik een advies uitbrengen.

Wanneer de kern van de moeilijkheden en de (toets)gegevens helder zijn, zal ik een haalbaar doel en het daarbij behorende handelingsplan opstellen. In het handelingsplan staat welke en hoe de moeilijkheden, aan de hand van de mogelijkheden van uw kind, zullen worden behandeld. Een behandeling bestaat uit 8 sessies. Het aantal sessies kan tijdens de behandeling gewijzigd worden.                                                             

Mocht de kern van de moeilijkheden en de (toets)gegevens niet helder zijn, zal ik u adviseren om een volledig onderzoek door mij te laten doen. Tijdens het onderzoek zal ik op zoek gaan naar de moeilijkheden en de mogelijkheden van uw kind. Ook zal ik uw kind toetsen, zodat de kern van de moeilijkheden duidelijk wordt. Tevens zal ik hypotheses opstellen om tot de juiste conclusie te komen. Aan de hand van die conclusie zal ik een handelingsplan en de daarbij horende sessies voorstellen.

Daarnaast kan het voor komen dat ik niet staat ben uw kind, met zijn of haar moeilijkheden, te helpen. Dit zal ik eerlijk aangeven en ik zal u helpen bij het vinden van de juiste persoon of instantie.

Na acht sessies vindt er een evaluatiemoment met u en uw kind plaats. Wij zullen dan bespreken of met behulp van de begeleiding de resultaten omhoog gegaan zijn en of de mogelijkheden van uw kind voldoende benut worden.

Aan het einde van de behandeling zal ik in overleg met u de resultaten en het eventueel gemaakte onderzoeksverslag doorgeven aan de leerkracht of IB-er van de school van uw kind.

Tot slot staat het u altijd vrij om aan het eind van elke sessie persoonlijk of per mail korte vragen te stellen.