Tarieven en Voorwaarden

 

Intakegesprek                        

gratis

½ uur

Volledig onderzoek     

€ 200,-

 

bestaande uit 2 onderzoeksessies van 45 minuten, een voor- en nagesprek, extern contact, uitwerking en handelingsplan

Sessie 

€ 47,50

 

bestaande uit 45 minuten remediëring en 15 minuten voorbereiding en nawerk

Sessie (kort)

€ 35,00

bestaande uit 30 minuten remediëring en 15 minuten voorbereiding en nawerk

Observatie op school

Verslag observatie

€47,50

€35,00

1 uur

Evaluatie gesprek

gratis

½ uur

Kilometervergoeding  

€ 0,19

buiten Huizen, per kilometer

 

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).

Remedial teaching is vrijgesteld van BTW.

 

Voorwaarden Remedial Teaching praktijk LeerkRachT

    • Bij eventuele ziekte of verhindering moet men zich uiterlijk 24 uur van te voren afmelden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
    • De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
    • U bent op de hoogte van de vastgestelde prijzen.