Dyslexie Screening Test

Heeft u weleens gedacht dat uw kind mogelijk dyslexie heeft wanneer hij/zij iets voorleest of een briefje schrijft met daarin veel spellingfouten? Wellicht heeft de leerkracht van uw kind vermoedens van dyslexie, maar komt uw kind niet in aanmerking, vanwege te hoge cito-scores, voor een dyslexieonderzoek. Dan kan ik de Dyslexie Screening Test (DSTNL) afnemen. Deze test is een snelle screening op dyslexie en bepaalt of er een kans bestaat dat het kind dyslexie heeft. De DST kan afgenomen worden bij kinderen tussen de 6,5 en 16,5 jaar. De test duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt een aantal korte testjes afgenomen. Er wordt geen beroep gedaan op kennis.

Resultaat                                                                                                                                                                   Na afname van de test volgt een week erop een gesprek waarin de resultaten worden besproken. Tevens zal er voor de ouders een schriftelijk verslag worden gemaakt.

Geen diagnose                                                                                                                                                      Er wordt geen diagnose gesteld of dyslexieverklaring afgegeven. Daarvoor is een uitgebreider onderzoek bij een erkende dyslexie instantie of een orthopedagoog nodig.

De voordelen                                                                                                                                                       Als via de instanties een dyslexieonderzoek gedaan wordt, is dat meestal erg duur. Door middel van deze test kan duidelijk worden of een kind mogelijk dyslexie heeft. Daarna kan dan de keuze gemaakt worden of een nader onderzoek, voor het verkrijgen van een dyslexieverklaring, nodig is.

Geen dyslexie; wel een lees- en/of spellingprobleem                                                                                     Als uit de DST blijkt dat er geen sprake van dyslexie is, blijft er wellicht een lees- en/of spellingprobleem over. Dat is minder ernstig, maar vraagt ook om een oplossing. U kunt er dan  voor kiezen om uw kind remedial teaching te laten volgen.