zareki-R-NL (screening dyscalculie)

Heeft uw kind problemen met rekenen en twijfelt u of uw kind wellicht een rekenprobleem of dyscalculie heeft, dan kan het raadzaam zijn om de ZAREKI-R-NL bij uw kind af te laten nemen. Deze test brengt de kwaliteit van de deelvaardigheden van rekenen en de manier waarop uw kind de deelvaardigheden gebruikt tijdens rekenopgaven in kaart. 

De ZAREKI-R-NL is een screeningsinstrument voor dyscalculie. De test kan afgenomen worden bij kinderen uit groep 5 tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. De test duurt ongeveer 45 minuten.

Resultaat

Na afname van de test volgt ongeveer een weer later een gesprek waarin de reusltaten worden besproken. Tevens zal er voor de ouders een schriftelijk verslag worden gemaakt.

Geen diagnose

Er wordt geen diagnose gesteld of een dyscalculieverklaring afgegeven. Wel kan aan de hand van de totaal score van de gehele ZAREKI-R-NL gesteld worden dat een kind een ernstig rekenprobleem heeft. Tevens kunnen door observaties en kwalitatieve analyses bijzonderheden naar voren komen, die gebruikt kunnen worden voor advies. Dit advies kan bestaan uit een doorverwijzing voor een eventueel vervolgonderzoek of aanpak van de rekenproblemen. U kunt er dan voor kiezen om uw kind remedial teaching te laten volgen.